Doğum (Analık) Rapor Parası Hesaplama

Doğum (Analık) Rapor Parası Hesaplama

Analık sigortası kapsamında olanlara doğumdan önceki ilk 8 haftalık, çoğul gebelik halinde ilk 10 haftalık; doğumdan sonraki sürede ise ilk 8 haftalık çalışmadığı her güne geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için;
-Doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması,
-İstirahatli olduğu süre içinde iş yerinde çalışmamış olması, (Sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışma durumu hariç)
-İstirahatin başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin yitirilmemiş olması,
-Doğum olayının canlı veya ölü olarak gerçekleşmiş olması,
-Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanların analıkları halinde, ayrıca genel sağlık sigortası dâhil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması,
gerekmektedir.

Çoğul Gebelik

 

Ay Çalışılan Gün Sigortaya Bildirilen Pirim Toplamı
1. Ay
2. Ay
3. Ay
4. Ay
5. Ay
6. Ay
7. Ay
8. Ay
9. Ay
10. Ay
11. Ay
12. Ay