Resmi Gazete

14 Eylül 2021 Tarihli ve 31598 Sayılı Resmî Gazete

14 Eylül 2021 Tarihli ve 31598 Sayılı Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yö...

13 Eylül 2021 Tarihli ve 31597 Sayılı Resmî Gazete

13 Eylül 2021 Tarihli ve 31597 Sayılı Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Antalya Bilim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim Programı Yönetmeliği –– Fırat Ünive...

12 Eylül 2021 Tarihli ve 31596 Sayılı Resmî Gazete

12 Eylül 2021 Tarihli ve 31596 Sayılı Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –...

11 Eylül 2021 Tarihli ve 31595 Sayılı Resmî Gazete

11 Eylül 2021 Tarihli ve 31595 Sayılı Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR –– Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler ve Bazı Uzmanlık Kuruluşları Arasındaki 21 Ekim 196...

10 Eylül 2021 Tarihli ve 31594 Sayılı Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmelikte Değişiklik Ya...

09 Eylül 2021 Tarihli ve 31593 Sayılı Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 4483, 4484, 4485, 4486, 4487, 4488, 4489, 4490) YÖNETMELİK –– Ankara Yıldırım Beya...

08 Eylül 2021 Tarihli ve 31592 Sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK –– Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞLER –– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ –...

08 Eylül 2021 Tarihli ve 31592 Sayılı Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4480) –– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (...

07 Eylül 2021 Tarihli ve 31591 Sayılı Resmî Gazete

07 Eylül 2021 Tarihli ve 31591 Sayılı Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaretin ve Ekon...

06 Eylül 2021 Tarihli ve 31590 Sayılı Resmî Gazete

06 Eylül 2021 Tarihli ve 31590 Sayılı Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Ya...

05 Eylül 2021 Tarihli ve 31589 Sayılı Resmî Gazete

05 Eylül 2021 Tarihli ve 31589 Sayılı Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Anadolu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– Necmettin Erbakan Üniversit...

04 Eylül 2021 Tarihli ve 31588 Sayılı Resmî Gazete

04 Eylül 2021 Tarihli ve 31588 Sayılı Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4452)...

03 Eylül 2021 Tarihli ve 31587 Sayılı Resmî Gazete

03 Eylül 2021 Tarihli ve 31587 Sayılı Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI –– Samsun İlinde Yapılacak Olan Katot Bakır ve Kimyasal Gübre Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devle...

02 Eylül 2021 Tarihli ve 31586 Sayılı Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI –– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 4445) ATAMA KARARLARI –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar ...

01 Eylül 2021 Tarihli ve 31585 Sayılı Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Ba...

31 Ağustos 2021 Tarihli ve 31584 Sayılı Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA –– Türkiye-Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon Altıncı Dönem Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4421) CUMH...

29 Ağustos 2021 Tarihli ve 31583 Sayılı Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Bozok Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik –– Bursa Uludağ Üniversitesi Dijital Dönüşüm ve Eğitim Uygulama ve Araşt...

28 Ağustos 2021 Tarihli ve 31582 Sayılı Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği –– Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Afet Eğitim ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Me...

27 Ağustos 2021 Tarihli ve 31581 Sayılı Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Düzce, Rize, Artvin, Osmaniye, Antalya, Mersin, Adana, Muğla, Kastamonu, Sinop ve Bartın İllerine Bağlı Bazı Yerleşim Yerlerinde Meydana Gelen Afetle...

26 Ağustos 2021 Tarihli ve 31580 Sayılı Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARI –– İletişim Başkanlığında Açık Bulunan Başkan Yardımcılığına, Evren BAŞAR’ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2021/431) YÖNETMELİKLER –– Yatırımcı Tazmin Merkezi Yö...

  • 1
  • 2