Son Mevzuat Değişiklikleri

14 Eylül 2021 Tarihli ve 31598 Sayılı Resmî Gazete

14 Eylül 2021 Tarihli ve 31598 Sayılı Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yö...

13 Eylül 2021 Tarihli ve 31597 Sayılı Resmî Gazete

13 Eylül 2021 Tarihli ve 31597 Sayılı Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Antalya Bilim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim Programı Yönetmeliği –– Fırat Ünive...

12 Eylül 2021 Tarihli ve 31596 Sayılı Resmî Gazete

12 Eylül 2021 Tarihli ve 31596 Sayılı Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –...

11 Eylül 2021 Tarihli ve 31595 Sayılı Resmî Gazete

11 Eylül 2021 Tarihli ve 31595 Sayılı Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR –– Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler ve Bazı Uzmanlık Kuruluşları Arasındaki 21 Ekim 196...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/42)

10 Eylül 2021 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31594 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/42)   Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin am...

10 Eylül 2021 Tarihli ve 31594 Sayılı Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmelikte Değişiklik Ya...

09 Eylül 2021 Tarihli ve 31593 Sayılı Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 4483, 4484, 4485, 4486, 4487, 4488, 4489, 4490) YÖNETMELİK –– Ankara Yıldırım Beya...

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

8 Eylül 2021 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31592 (Mükerrer) TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – ...

08 Eylül 2021 Tarihli ve 31592 Sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK –– Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞLER –– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ –...

08 Eylül 2021 Tarihli ve 31592 Sayılı Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4480) –– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (...

Sermaye Piyasası Kurulunun 2021 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesinin Güncellenmesine İlişkin Kararı

Sermaye Piyasası Kurulunun 2021 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesinin Güncellenmesine İlişkin Kararı

07 Eylül 2021 Tarihli ve 31591 Sayılı Resmî Gazete

07 Eylül 2021 Tarihli ve 31591 Sayılı Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaretin ve Ekon...

06 Eylül 2021 Tarihli ve 31590 Sayılı Resmî Gazete

06 Eylül 2021 Tarihli ve 31590 Sayılı Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Ya...

05 Eylül 2021 Tarihli ve 31589 Sayılı Resmî Gazete

05 Eylül 2021 Tarihli ve 31589 Sayılı Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Anadolu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– Necmettin Erbakan Üniversit...

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 323)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 406)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 323)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 406) 4 Eylül 2021 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31588   TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİLLİ E...

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4454)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4454)

04 Eylül 2021 Tarihli ve 31588 Sayılı Resmî Gazete

04 Eylül 2021 Tarihli ve 31588 Sayılı Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4452)...

03 Eylül 2021 Tarihli ve 31587 Sayılı Resmî Gazete

03 Eylül 2021 Tarihli ve 31587 Sayılı Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI –– Samsun İlinde Yapılacak Olan Katot Bakır ve Kimyasal Gübre Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devle...

Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2 Eylül 2021 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31586 YÖNETMELİK Ticaret Bakanlığından: YENİLENMİŞ ÜRÜNLERİN SATIŞI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 22/8/2020 tarihli v...

  • 1
  • 2
  • 4