4857 İş Kanunu Yönetmelikleri

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi...

Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği

11 Ekim 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29854 YÖNETMELİK Türkiye İş Kurumundan: ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetme...

Analık İzni Veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik

8 Kasım 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29882 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖ...

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği

10 Mart 2021 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31419   Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 ...

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 03.03.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25391 YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak   Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 4857 sayılı İş Kanununun 53 ünc...