193 Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri

Gelir Vergisi Sirküleri /99 – Gelir ve kurumlar vergisi iade taleplerinde bazı bilgi ve belgelerin elektronik ortamda alınması hakkında

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri /99 Konusu                                   : Gelir ve kurumlar vergisi iade taleplerinde bazı bilgi ve belgelerin elektronik or...

Gelir Vergisi Sirküleri /98 – 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde çalışanlara, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan istisnanın uygulaması,

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri /98   Konusu : 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde çalışanlara, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanun...

Gelir Vergisi Sirküleri/97 – Ocak-Şubat-Mart 2014 Dönemine Ait Birinci Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri /97   Konusu                        : Ocak-Şubat-Mart 2014 Dönemine Ait Birinci Üç Aylık Geçici Vergi Beyannam...

Gelir Vergisi Sirküleri/96 – Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   Gelir Vergisi Sirküleri/96 Konusu                               : Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması Tarihi     ...

Gelir Vergisi Sirküleri/95 – Aile hekimleri tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemelerin vergilendirilmesi hakkında.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri /  GVK-95/2014-2   Konusu : Aile hekimleri tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına  ilişkin ödemelerin vergilendirilmesi...

Gelir Vergisi Sirküleri/94 – Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine ait Dördüncü Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri/94   Konusu :Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine ait Dördüncü Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması....

Gelir Vergisi Sirküleri/93 – Vergilendirmede gerçek usulden basit usule geçme

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri/93   Konusu :Vergilendirmede gerçek usulden basit usule geçme Tarihi : 18/12/2013 Sayısı : GVK-93/2013-8/ Basit Usulde Vergi...

Gelir Vergisi Sirküleri/92 – Bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlar ve tevkifat uygulaması

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı GELİR VERGİSİ SİRKÜLERİ/92 Konusu : Bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlar ve tevkifat uygulaması Tarihi : 26 / 11 /2013 Sayısı : GVK-92/2013-7/...

Gelir Vergisi Sirküleri/91 – Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri/91     Konusu: Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması. Tarihi:     22/10/2013 ...

Gelir Vergisi Sirküleri/90 – Nisan – Mayıs – Haziran 2013 Dönemine Ait İkinci Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri/90   Konusu             : Nisan – Mayıs – Haziran 2013 Dönemine Ait İkinci Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin ...

Gelir Vergisi Sirküleri/89 – Ocak – Şubat – Mart 2013 Dönemine Ait Birinci Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri/89   Konusu          : Ocak – Şubat – Mart 2013 Dönemine Ait Birinci Üç Aylık Geçici Vergi   Beyannamesinin Veri...

Gelir Vergisi Sirküleri / 88 – Yıllık Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması

  T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri / 88 Konusu : Yıllık Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması Tarihi : 24/03/2013 S...

Gelir Vergisi Sirküleri/87 – Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri/87 Konusu : Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması Tarihi : 25/02/2013 Sayısı : GVK-87/2...

Gelir Vergisi Sirküleri/86 – Ekim – Kasım – Aralık 2012 Dönemine Ait Dördüncü Üç Aylık Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri/86   Konusu : Ekim – Kasım – Aralık 2012 Dönemine Ait Dördüncü Üç Aylık Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin U...

Gelir Vergisi Sirküleri/85 – Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin vergi matrahının tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi

 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri/85 Konusu :Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin vergi matrahının tespitinde indirimi...

Gelir Vergisi Sirküleri/84 – Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Vergilerin Ödeme Sürelerinin Uzatılması

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri/84   Konusu          : Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Vergilerin Ödeme Sürelerinin Uzatılması T...

Gelir Vergisi Sirküleri/83 – Bireysel emeklilik sistemi ve diğer şahıs sigortalarından ayrılanlara yapılan ödemeler üzerinden kesilen vergilerin anaparaya isabet eden kısmının red ve iade işlemleri

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri/83   Konusu : Bireysel emeklilik sistemi ve diğer şahıs sigortalarından   ayrılanlara yapılan ödemeler üzerinden kesilen ver...

Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri / 82 – Muhtasar Beyannamelerde Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilmesi

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri / 82 Konusu :Muhtasar Beyannamelerde Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilmesi Tarihi : 02 /05/2012 Sayısı : GVK-82/2012...

Gelir Vergisi Sirküleri /81 – 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 73 üncü maddesinin Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptali üzerine yapılacak işlemler

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri /81   Konusu :193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 73 üncü maddesinin Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptali üzerine yapıl...

Gelir Vergisi Sirküleri/80 – Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ve Kesin Mizan Bildiriminin Verilme Süresinin Uzatılması

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri/80 Konusu :Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ve Kesin Mizan Bildiriminin Verilme Süresinin Uzatılması Tarihi :23/03/2012 Sayısı :G...

  • 1
  • 2
  • 5