193 Gelir Vergisi Kanunu Madde 71 : Safi irat

Safi irat:

Madde 71 – Gayrimenkul sermaye iradından safi irat, gayrisafi hasılattan iradın sağlanması ve idamesi için yapılan giderler indirildikten sonra kalan müspet farktır.