193 Gelir Vergisi Kanunu Madde 103 : Esas tarife

BEŞİNCİ BÖLÜM

Verginin Nispeti

Esas tarife:(2)

Madde 103 – (Değişik:5/12/2019-7194/17 md.)

Gelir vergisine tabi gelirler;

18.000 TL’ye (24.000 TL) kadar %15
40.000 TL’nin (53.000 TL) 18.000 TL’si (24.000 TL) için 2.700 TL, (3.600 TL) fazlası %20
98.000 TL’nin (130.000 TL) 40.000 TL’si (53.000 TL) için 7.100 TL (9.400) TL) (ücret gelirlerinde

148.000 TL’nin (190.000 TL) 40.000 TL’si (53.000 TL) için 7.100 TL), (9.400 TL) fazlası

%27
500.000 TL’nin (650.000 TL) 98.000 TL’si (130.000 TL) için 22.760 TL (30.190 TL) (ücret gelirlerinde

500.000 TL’nin (650.000 TL) 148.000 TL’si (190.000 TL) için 36.260 TL), (46.390 TL) fazlası

%35
500.000 TL’den fazlasının (650.000 TL) 500.000 TL’si (650.000 TL) için 163.460 TL (212.190 TL) (ücret gelirlerinde 500.000 TL’den (650.000 TL) fazlasının 500.000 TL’si (650.000 TL) için 159.460 TL), (207.390 TL) fazlası %40

oranında vergilendirilir.